top of page

Barna i fokus - renhold i barnehagen

Renhold er komplekst, ressurskrevende og helt nødvendig. Som styrer eller styreleder i barnehagen må man ta dette ansvaret på alvor når man velger leverandør fordi godt renhold betyr noe for helsa til de som oppholder seg i bygget en hel arbeidsdag - ja, det er også en hel "arbeidsdag" for barna. Renhold i barnehager hvor barn og unge ferdes er også ekstra viktig, fordi de mer utsatt for astma, allergi og luftveisplager enn vi voksne.


Hva er renhold?

Renhold er summen av de oppgavene som må utføres for å holde et område rent. Sammenhengen mellom støv og helseplager hos barn med astma og allergi er godt dokumentert.


Hva er så hensikten med renholdet?

Hensikten med renhold er å redusere forekomsten av støvpartikler, allergener og smittestoffer. Et godt renhold skal bidra til å oppnå trivsel, hygiene og godt inneklima samtidig som det forlenger levetiden på materialer og inventar. For å oppnå dette må renholdet gjennomføres etter en en god renholdsplan. - og den planen har vi i TR Renhold.


TR Renhold AS - ansvarlig renhold
8 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page